Servis autoklimatizací

Provádíme nejen doplnění autoklimatizace chladivem, ale také čištění a dezinfekci interiéru vozu generátorem ozonu GO-3500.

Mezi nejčastějsí poruchy autoklimatizací patří:
Jak poznáte, že autoklimatizace Vašeho vozu nefunguje správně?

Stačí sledovat funkčnost při jejím provozu. Při zapnuté autoklimatizaci, kdy se okolní teplota pohybuje okolo 30°C, by se teplota vzduchu z výdechů ventilace měla pohybovat okolo 5-10°C. Kompresor by se při volnoběžných otáčkách neměl u většiny vozů vypínat. Stejně tak jakýkoliv hluk vycházející z kompresoru autoklimatizace může naznačovat problém. Ze vzduchových průduchů Vaší autoklimatizace by také neměl být cítit žádný nepříjemný zápach.


Únik chladiva z autoklimatizace.

Mezi nejčastější poruchy autoklimatizace patří úniky chladícího média z okruhu klimatizace. Snaha některých výrobců automobilů o maximální snížení výrobních nákladů k tomu jen přispívá. K únikům chladiva dochází u autoklimatizace také vzhledem k zátěži vozu: vibrace, nárazy, vysoké teploty v motorovém prostoru, agresivní prostředí přesolených zimních komunikací apod. Z těchto důvodů může dojít k netěsnosti chladícího okruhu a tedy i snížení funkčnosti autoklimatizace.

Někteří výrobci uvádějí jako přijatelný unik až 25% hmotnosti chladiva za rok. Z toho vyplývá také účelnost preventivních prohlídek, které Vám zaručí, že Vaše autoklimatizace bude opravdu funkční. Mohou také zabránit větší poruše, která by si mohla vyžádat vyšší investice do opravy autoklimatizace

Chraňte své zdraví, nechte si vyčistit klimatizaci.

Je velmi důležité provést dezinfekci autoklimatizace, která zničí bakterie i plísně a odstraní zápach. Bohužel vzniku bakterií se nedá nijak zabránit, proto se doporučuje dezinfekci autoklimatizace provádět alespoň jednou ročně, vždy před sezónou. Zanedbáním této údržby se zbytečně vystavujete všem nepříznivým vlivům, které způsobují různá onemocnění. Kašel, podráždění, pálení v krku, pálení očí, to všechno mohou být důsledky zanedbání dezinfekce autoklimatizace. Toto pociťují obzvlášť osoby se zvýšenou citlivostí, případně lidé s alergiemi

Čištění a dezinfekci provádíme generátorem ozonu GO-3500.

Ozon je přírodní čistící a desinfekční látka. Je to dosud nejsilnější oxidační činidlo, které je používáno v mnoha oblastech, jako je lékařství, zemědělství, potravinářský průmysl atd… Ozon je 3000x rychlejší než chlór a 25x účinnější než kyselina chloritá (NOCL), 2500x než chlornan (OCL) a 5000x než chloramin (NH2CL) a je přitom mnohem bezpečnější. Neexistuje žádný virus, bakterie, plísně a houby, které by odolaly ozonu.

Ozon má dezodorační efekt, to znamená, že redukuje nežádoucí zápachy v prostředí (cigaretový kouř, pachy zvířat, pot, zápachy z nátěrů, lepidel apod.). Ozon nemaskuje příčiny zápachu, ale trvale je odstraňuje.Po aplikaci ozon nezanechává žádné stopy ani toxická rezidua a nezpůsobuje žádné alergické či dýchací potíže, které mohou vytvářet chemické dezinfekční prostředky.